23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 221-635437
Offentliggjort
16.11.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Cochlear implantater og tilbehør

(06.06.2023)
Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG
Mailänder strasse 4a
30539 Hannover

Cochlear implantater og tilbehør

(06.06.2023)
Oticon Denmark A/S
Kongebakken 9
2765 smørum

Opdateringer

Rettelse
(25.11.2022)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 12-12-2022
Time: 12:00
Læses:
Dato: 14-12-2022
Time: 12:00

IV.2.6
I stedet for:
Dato: 12-06-2023
Læses:
Dato: 14-06-2023

IV.2.7
I stedet for:
Dato: 12-12-2022
Time: 12:00
Læses:
Dato: 14-12-2022
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Tilbudsfristen forlænges til 14.12 2022 kl. 12.00 idet ordregiver har opdateret udbudsbetingelsernes punkt 9.1, 13 og 14.2, samt tilføjet formel for beregning af samlet tilbudssum på Tilbudslisten.
Frist for spørgsmål/svar er tilsvarende forlænget 2 dage.

Udbud (genudbud) af Cochlear og Benforankrede BAHS implantater samt tilbehør


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Annette Krogh
E-mail: annette.krogh.01@regionh.dk
Telefon: +45 29773169
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=346243&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=346243&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud (genudbud) af Cochlear og Benforankrede BAHS implantater samt tilbehør

Sagsnr.: 22045947
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33185300 Øre-, næse-, halsimplantater
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Cochlear og Benforankrede BAHS implantater samt tilbehør

Max. værdi for begge delaftaler 289.000.000 DKK

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 170 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Cochlear implantater og tilbehør

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33185200 Øresneglsimplantat
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstad

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af kontrakt om cochlear høre implantater samt tilbehør.

Max værdi for delaftalen 255.000.000 DKK.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40%
Kvalitetskriterium - Navn: Service og support / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 225 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges samlet set i op til i alt 24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontrakt i en overgangsperiode til eventuel ny leverandør på 6 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Benforankrede BAHS implantater samt tilbehør

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33185200 Øresneglsimplantat
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstad

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af kontrakt om benforankrede høre implantater samt tilbehør.

Max værdi for delaftalen 34.000.000 DKK.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40%
Kvalitetskriterium - Navn: Service og support / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges samlet set i op til i alt 24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontrakt i en overgangsperiode til eventuel ny leverandør på 6 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/12/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Norsk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 12/06/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/12/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2026

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Intet mæglerorgan i DK
By: Intet mæglerorgan i DK
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af rammeaftale: 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/11/2022

Send til en kollega

0.063