23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 215-618518
Offentliggjort
08.11.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Rudersdal Kommune

Vindere

(08.11.2022)
Gittes Rullende Fodklinik
Øverødvej 2
2840 Holte

Prisindhentning på fodbehandling i Rudersdal Kommune


Rudersdal Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rudersdal Kommune
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Øverødvej 2
By: Holte
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2840
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Rønde Olesen
E-mail: olese@rudersdal.dk
Telefon: +457 2682039
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rudersdal.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Prisindhentning på fodbehandling i Rudersdal Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Prisindhentning på fodbehandling i Rudersdal Kommune, som består af fire (4) delydelser. Der er indhentet priser på de fire delydelser. Se under yderligere oplysninger i del VI. Formålet er at fastlægge grundlaget for beregning af helbredstillæg.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 450.00 DKK / Højeste bud: 565.00 DKK taget i betragtning
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Prisindhentning på fodbehandling

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Ordregiver agter at følge den fremgangsmåde, som er beskrevet i § 4 i lov om klagenævnet for Udbud (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer), idet Ordregiver finder, at kontrakten kan indgås uden forudgående offentliggørelse. Ordregiver vil tidligst begynde at benytte de nye priser efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort. For god ordens skyld skal det bemærkes, at denne prisindhentning IKKE er omfattet af udbudsreglerne, idet der med prisindhentningen skal indgås en gensidigt bebyrdende aftale. Indhentningen af priser sker alene med henblik på at fastlægge støttebeløbet. Med henvisning til fritvalgsordningen i loven om social pension § 14 a stk. 4 ydes der helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til fodbehandling, såfremt kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
03/11/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Gittes Rullende Fodklinik
CVR-nummer: 25554469
Postadresse: Øverødvej 2
By: Holte
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2840
Land: Danmark
E-mail: olese@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682039
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 450.00 DKK / Højeste bud: 565.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten/delkontrakten/koncessionen forventes at ville blive givet i underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Der er indhentet priser på fire delydelser. Der er kun kommet et tilbud på 3 af delydelserne, på den sidste har Rudersdal Kommune modtaget 2 tilbud. De vindende priser er hermed: Delydelse 1 Klinik - Lille fodbehandling: 425,00, Delydelse 2 Klinik, stor fodbehandling 495,00 , Delydelse 3 Udebesøg - Lille fodbehandling 450,00, Delydelse 4: Udebesøg - Stor fodbehandling 615,00.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/11/2022

Send til en kollega

0.125