23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 213-611136
Offentliggjort
04.11.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Sjælland

Forhåndsmeddelelse - markedsdialog om udbud af rammeaftale på sygehusbehandlinger


Region Sjælland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Thorsøe
E-mail: mortt@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 40493156
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=345313&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forhåndsmeddelelse - markedsdialog om udbud af rammeaftale på sygehusbehandlinger

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85111000 Hospitalsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Sjælland forbereder udbud af en større rammeaftale på sygehusbehandlinger for at sikre udredning og behandling inden for de lovfæstede ventetidsregler. Det drejer sig om følgende 16 specialer:

Ortopædkirurgi, rygkirurgi, kirurgi, Øre-næse-hals, endokrinologi, non-malign smertebehandling, gastromedicin, neurologi og neurofysiologi, demens, kardiologi, urologi, reumatologi, plastikkirurgi, lungemedicin, radiologi og gynækologi.

Region Sjælland inviterer privathospitaler til markedsdialog om arbejdet med udbudsmaterialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Forhåndsmeddelelse - markedsdialog om udbud af rammeaftale på sygehusbehandlinger

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85111100 Konsultation og behandling på kirurgisk afdeling
85111200 Konsultation og behandling på medicinsk afdeling
85111800 Virksomhed i forbindelse med patologi
85111810 Blodanalysetjenester
85150000 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Sjælland forbereder udbud af en større rammeaftale på sygehusbehandlinger for at sikre udredning og behandling inden for de lovfæstede ventetidsregler. Det drejer sig om følgende 16 specialer: Ortopædkirurgi, rygkirurgi, kirurgi, Øre-næse-hals, endokrinologi, non-malign smertebehandling, gastromedicin, neurologi og neurofysiologi, demens, kardiologi, urologi, reumatologi, plastikkirurgi, lungemedicin, radiologi og gynækologi.

Regionen inviterer privathospitaler til markedsdialog om arbejdet med udbudsmaterialet.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Regionen ønsker at invitere privathospitaler til markedsdialog om udkast til udbudsmaterialet. Markedsdialogen vil finde sted ultimo november og december 2022. SEND VENLIGST E-MAIL TIL MORTT@REGIONSJAELLAND.DK, HVIS PRIVATHOSPITALET ØNSKER AT INDGÅ I MARKEDSDIALOGEN.

OPLYS:

PRIVATHOSPITAL

KONTAKTPERSON

E-MAIL

MOBILTELEFON

HVILKE SPECIALER PRIVATHOSPITALER ØNSKER AT INDGÅ I MARKEDSDIALOG OM

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/02/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udkast til udbudsmateriale og agenda fremsendes før aftalt markedsdialogmøde.

Regionen planlægger at have en række udvælgelseskriterier for deltagelse i det endelige udbud:

Af hensyn til patienternes transport må privathospitalets behandlingssted maksimalt ligge 55 km fra regionens ydergrænser.

Soliditetsgrad på minimum 20%

Omsætning på minimum to gange det forventede udgiftsniveau pr. speciale

At privathospitalet er tilsluttet Danske Regioners kontrakter vedr. udredning og behandling

At privathospitalet er tilsluttet den eller de specialeaftaler hos Danske Regioner på de specialer, privathospitalet byder på i regionens udbud

Ovenstående udvælgelseskriterier indgår også i markedsdialogen

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/11/2022

Send til en kollega

0.048