23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 204-579961
Offentliggjort
21.10.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Amgros I/S

Vindere

(21.10.2022)
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
2750 Ballerup

Kontrakt om indkøb af Paxlovid


Amgros I/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Amgros I/S
CVR-nummer: 14479880
Postadresse: Dampfærgevej 22
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Wøldike
E-mail: udbud@amgros.dk
Telefon: +45 88713000
Fax: +45 88713008
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om indkøb af Paxlovid

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33600000 Lægemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med kontrakten er at kunne forsyne sygehusapotekerne hos Amgros' interessenter med lægemidlet Paxlovid samt forsyne Lægemiddelstyrelsen/primærsektoren med lægemidlet efter Lægemiddelstyrelsens, Sundhedsstyrelsens eller andre sundhedsmyndigheders nærmere instruktioner. Region Hovedstadens sygehusapotek foretager endvidere indkøb med henblik på videresalg til Grønland, Færøerne og Island.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (Amgros' lager, sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indgåelse af kontrakt med én leverandør uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder en option på bestilling af en yderligere mængde på et senere tidspunkt.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I relation til værdien angivet i pkt. II.1.7 og V.2.4 oplyses det, at værdien af kontrakten er fortrolig. Den angivne værdi i pkt. II.1.7 og V.2.4 er således ikke udtryk for kontraktens reelle værdi.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Lægemiddelproducenten Pfizer har udviklet Paxlovid (herefter lægemidlet), der er et innovativt lægemiddel. Lægemidlet er et bekosteligt lægemiddel, som endnu ikke er tildelt en ATC-kode på 5. niveau i ATC-klassifikationssystemet. Lægemidlet kan ikke substitueres med andre lægemidler. Lægemidlet har modtaget en betinget markedsføringstilladelse fra EMA. Det er usandsynligt, at Amgros vil kunne købe lægemidlet af parallelimportørerne, idet distributionen af lægemidlet håndteres meget præcist af Pfizer direkte til relevante købere. Som følge af ovenstående vurderer Amgros, at Pfizer er den eneste aktuelle og potentielle leverandør af lægemidlet, og at Amgros derfor i henhold til udbudslovens §80, stk. 3 er berettiget til at indgå kontrakt med Pfizer ApS efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse 2022/S 190-538133 blev offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 190-538133

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
14/10/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Pfizer ApS
CVR-nummer: 66351912
Postadresse: Lautrupvang 8
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Kontrakten blev indgået efter udløbet af 10 kalenderdage efter offentliggørelsen af bekendtgørelse 2022/S 190-538133.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Eventuel klage over, at Amgros har indgået kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Amgros har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at Amgros har indgået kontrakten, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2022

Send til en kollega

0.047