23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 202-575469
Offentliggjort
19.10.2022
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Skatteforvaltningen

Vindere

Udbud af rammeaftale på levering af kommunikationsydelser

(14.04.2023)
NoA Ignite A/S
København K

Udbud af rammeaftale på levering af kommunikationsydelser

(14.04.2023)
Advice A/S
Gammel Kongevej 3E
København V

Udbud af rammeaftale på levering af kommunikationsydelser


Skatteforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skatteforvaltningen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Brændgårdvej 10
By: Herning
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Tästensen
E-mail: Christina.Tastensen@adst.dk
Telefon: +45 72378090
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.adst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skatteministeriet Departementet
CVR-nummer: 34730466
Postadresse: Nicolai Eigtveds Gade 28
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1402
Land: Danmark
E-mail: christina.tastensen@adst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Spillemyndigheden
CVR-nummer: 34730415
Postadresse: Englandsgade 25, 6.
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: christina.tastensen@adst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.spillemyndigheden.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
CVR-nummer: 40786449
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1301
Land: Danmark
E-mail: christina.tastensen@adst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.medst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område
CVR-nummer: 41824328
Postadresse: Nicolai Eigtveds Gade 28
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1402
Land: Danmark
E-mail: christina.tastensen@adst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skm.dk/it/det-uafhaengige-it-tilsyn
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kompetencesekretariatet
CVR-nummer: 11835228
Postadresse: Kristen Bernikows Gade 4, 4.
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1105
Land: Danmark
E-mail: christina.tastensen@adst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kompetenceudvikling.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=343578&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=343578&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=SKATTEMINISTERIET
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale på levering af kommunikationsydelser

Sagsnr.: 22-0029160
II.1.2) Hoved-CPV-kode
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Skatteforvaltningen udbyder en 4-årig rammeaftale på levering af kommunikationsydelser. Rammeaftalen er delt op i to delaftaler: Delaftale 1 - Strategiske og kreative kommunikationsydelser og Delaftale 2 - Strategiske og digitale ydelser. Der indgås en rammeaftale pr. delaftale med en leverandør pr. delaftale. Rammeaftalerne kan anvendes af hele Skatteministeriet koncern. Opgaver, der vil blive tildelt på de enkelte delaftaler, vi blive gennemført i tæt samarbejde med Ordregivers medarbejdere og/eller eventuelle samarbejdspartnere.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Strategiske og kreative kommunikationsydelser

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79410000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning
79411000 Almindelig virksomhedsrådgivning
79411100 Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling
79413000 Rådgivning inden for markedsføring
79416000 PR-virksomhed
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter udvikling og gennemførelse af kommunikationsstrategiske opgaver for Ordregiver, herunder strategisk rådgivning samt udvikling og eksekvering af diverse kommunikationsydelser. Leverandøren skal i samarbejde med Ordregiver udarbejde strategier, der dels understøtter Ordregivers image og kendskab i offentligheden, dels bidrager til en højere regelefterlevelse blandt borgere og virksomheder. Derudover skal Leverandøren i samarbejde med Ordregiver udvikle kreative og brandstrategiske kommunikationsydelser (vejledning om ny skatte- og afgiftslovgivning), der understøtter Ordregivers image og kendskab i offentligheden og bidrager til en højere regelefterlevelse blandt borgere og virksomheder.

Ordregiver anslår at værdien af rammeaftalen er 25-30 mio. kr. Den anslåede værdi. er alene vejledende og er anslået på baggrund af historisk forbrug og er et udtryk for Ordregivers bedste bud på forbruget i kontraktperioden. Det maksimale for på aftalen er 35 mio. kr. Differencen mellem denne værdi og den ovenfor angivne værdi er udtryk for Ordregivers bedste estimat over, hvilket ekstra forbrug der ville kunne opstår som følge af et udvidet behov for fx understøttelse af Ordregivers image og kendskab i offentligheden og fx et ønske om en højere regelefterlevelse blandt borgere og virksomheder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere egnede ansøgere end det planlagte antal på 5 vedrørende Delaftale 1, vil der blandt ansøgerne ske en begrænsning.

Hvis Ordregiver modtager flere egnede ansøgere end det planlagte antal på 5, vil Ordregiver i overensstemmelse med udbudslovens § 151, stk. 2 forbeholde sig retten til at anmode de 5 ansøgere, som Ordregiver har reduceret ansøgerfeltet til i forbindelse med prækvalifikationen, om at fremlægge hele eller en del af den krævede dokumentation jf. Del VI.3). Begrundelsen herfor er, at Ordregiver gerne vil imødekomme risikoen for, at opfordrede ansøgere senere viser sig ikke at være i stand til at indsende dokumentationen i tilbudsfasen, og dermed forhindre andre i øvrigt kvalificerede ansøgere i at deltage.

Såfremt antallet af ansøgere er mindre end 5, vil Ordregiver opfordre den eller de ansøgere, der opfylder de fastsatte minimumskrav til egnethed, til at afgive tilbud.

Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på baggrund af Ordregivers vurdering af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer relevans i forhold til den udbudte delaftale. Ordregiver vil vægte til fordel for de ansøgere, der har udført leverancer indenfor sammenlignelige områder som Ordregivers samt har erfaring med: PA og PR, strategiudarbejdelse (såsom kommunikations-, kanal- og pressestrategi), samt kreative og adfærdsregulerende kommunikationsindsatser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Strategiske og digitale ydelser

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79410000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning
79411000 Almindelig virksomhedsrådgivning
79411100 Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling
85312320 Konsulenttjenesteydelser
79413000 Rådgivning inden for markedsføring
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter udvikling og gennemførelse af digitale opgaver for Ordregiver, herunder strategisk rådgivning og leverancer inden for digitale ydelser. Derudover skal der udvikles og gennemføres digitale produkter i samarbejde med Ordregiver.

Leverandøren skal levere løsninger, som overholder Skatteforvaltningens Designsystem og CVI. Skatte-forvaltningen skifter i 2022 og 2023 til nyt CMS (Umbraco og react.js).

Ordregiver anslår. at værdien af rammeaftalen er 10 mio. kr. Den anslåede værdi. er alene vejledende og er anslået på baggrund af historisk forbrug og er et udtryk for Ordregivers bedste bud på forbruget i kontraktperioden. Det maksimale for på aftalen er 12 mio. kr. Differencen mellem denne værdi og den ovenfor angivne værdi er udtryk for Ordregivers bedste estimat over, hvilket ekstra forbrug der ville kunne opstår som følge af et øget ønske til målrettede digitale kommunikationsydelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere egnede ansøgere end det planlagte antal på 5 vedrørende Delaftale 2, vil der blandt ansøgerne ske en begrænsning.

Hvis Ordregiver modtager flere egnede ansøgere end det planlagte antal på 5, vil Ordregiver i overensstemmelse med udbudslovens § 151, stk. 2 forbeholde sig retten til at anmode de 5 ansøgere, som Ordregiver har reduceret ansøgerfeltet til i forbindelse med prækvalifikationen, om at fremlægge hele eller en del af den krævede dokumentation jf. Del VI.3). Begrundelsen herfor er, at Ordregiver gerne vil imødekomme risikoen for, at opfordrede ansøgere senere viser sig ikke at være i stand til at indsende dokumentationen i tilbudsfasen, og dermed forhindre andre i øvrigt kvalificerede ansøgere i at deltage.

Såfremt antallet af ansøgere er mindre end 5, vil Ordregiver opfordre den eller de ansøgere, der opfylder de fastsatte minimumskrav til egnethed, til at afgive tilbud.

Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på baggrund af Ordregivers vurdering af, i hvor høj grad referencerne dokumentere relevans i forhold til den udbudte delaftale. Ordregiver vil vægte til fordel for de ansøgere, der har udført leverancer indenfor sammenlignelige områder som Ordregivers samt har erfaring med: Rådgivning vedr. strategiske og digitale ydelser inden for kommunikation samt leverancer inden for de beskrevne digitale ydelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive følgende i oplysninger i ESPD'et - Del IV.B:

- Egenkapitalens størrelse pr. år i de seneste 2 disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delaftale 1:

Egenkapitalen i de seneste to disponible regnskabsår skal være positiv.

Baserer Ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen beregnes egenkapitalen som Ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i hvert af de 2 seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i hvert af de 2 seneste disponible regnskabsår.

Delaftale 2:

Egenkapitalen i de seneste to disponible regnskabsår skal være positiv.

Baserer Ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen beregnes egenkapitalen som Ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i hvert af de 2 seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i hvert af de 2 seneste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Delaftale 1:

Ansøger skal angive følgende oplysninger i ESPD'et - Del IV.C:

- 5 referencer på relevante opgaver udført inden for de seneste 3 år.

Ved en relevant opgave forstås mediehåndtering og -planlægning i alle medier.

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer. Der vil blive set bort fra de øvrige referencer.

Referencerne bør indeholde følgende oplysninger:

- En kort beskrivelse af den udførte opgave og ansøgers rolle i udførelsen af opgaven,

- Den økonomiske værdi (beløb),

- Dato for leverancen (påbegyndelse og slutning),

- Navn på kunden (modtager).

Såfremt en eller flere af oplysningerne ikke fremgår af den enkelte reference, vil det ikke nødvendigvis føre til, at ansøgningen betragtes som ukonditionsmæssig, men det vil kunne komme ansøger til skade ved vurderingen af ansøgers egnethed, samt ved begrænsningen af antallet af kvalificerede ansøgere.

Delaftale 2:

Ansøger skal angive følgende oplysninger i ESPD'et - Del IV.C:

- 5 referencer på relevante opgaver udført inden for de seneste 3 år.

Ved en relevant opgave forstås mediehåndtering og -planlægning i alle medier.

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer. Der vil blive set bort fra de øvrige referencer.

Referencerne bør indeholde følgende oplysninger:

- En kort beskrivelse af den udførte opgave og ansøgers rolle i udførelsen af opgaven,

- Den økonomiske værdi (beløb),

- Dato for leverancen (påbegyndelse og slutning),

- Navn på kunden (modtager).

Såfremt en eller flere af oplysningerne ikke fremgår af den enkelte reference, vil det ikke nødvendigvis føre til, at ansøgningen betragtes som ukonditionsmæssig, men det vil kunne komme ansøger til skade ved vurderingen af ansøgers egnethed, samt ved begrænsningen af antallet af kvalificerede ansøgere.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delaftale 1:

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til Ansøgers tekniske og faglige formåen:

1) Ansøger skal beskrive mindst 5 referencer på relevante opgaver inden for de seneste 3 år;

2) Det er endvidere et mindstekrav, at mindst 2 af de 5 relevante opgaver skal have været udført for en kunde, der er en offentlig organisation.

Kun referencer, der vedrører opgaver der er udført på ansøgningstidspunktet vil blive tillagt betydning ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det kun den del af opgaven, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Delaftale 2:

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til Ansøgers tekniske og faglige formåen:

1) Ansøger skal beskrive mindst 5 referencer på relevante opgaver inden for de seneste 3 år;

2) Det er endvidere et mindstekrav, at mindst 2 af de 5 relevante opgaver skal have været udført for en kunde, der er en offentlig organisation.

Kun referencer, der vedrører opgaver der er udført på ansøgningstidspunktet vil blive tillagt betydning ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det kun den del af opgaven, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Gældende for begge delaftaler:

Referencerne skal beskrives i ESPD’et og beskrivelsesteksten for hver reference må maksimalt fylde 4500 anslag uden mellemrum. Dette svarer til ca. to A4 sider i et Word-dokument. Fylder beskrivelsesteksten mere end 4500 anslag uden mellemrum, vil Ordregiver se bort fra alt udover 4500 anslag uden mellemrum.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul og krav til CSR i forbindelse med opfyldelse af aftalen, jf. Bilag 8 - Arbejdsklausul og CSR.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/11/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Udbydes hvert 4. år.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet downloades via https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=SKATTEMINISTERIET. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger man ind og kan herefter se en oversigt over alle udbud under Skatteministeriets koncern. Der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og tilbudsgivers/ansøgers handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

dover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven finder følgende af Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

• Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr.3.

• Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk.1, nr. 4.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 3529100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/10/2022

Send til en kollega

0.047