23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 199-562078
Offentliggjort
14.10.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Midtjylland

Fællesregional rammeaftale på kompakte C-buer


Region Midtjylland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Universitetsbyen 25, Bygning 2A, 3. sal
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Buch Starup
E-mail: gitte.starup@stab.rm.dk
Telefon: +45 30922405
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=343442&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=343442&B=REGIONMIDT
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Fællesregional rammeaftale på kompakte C-buer

Sagsnr.: 1-23-4-72-24-22
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Høring over udkast til udbudsmateriale – rammeaftale på kompakte C-buer. Region Midtjylland planlægger at udbyde en rammeaftale til brug for anskaffelser af C-buer. Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland samt Region Hovedstaden tilbydes enten at være fuldgyldige deltagere eller at deltage som option.

Rammeaftalen dækker udelukkende "low end" kompakte C-buer (C-buer, hvor der ikke er behov for monitorvogn, og som kan virke som stand alone).

Der vil være 3 delaftaler i rammeaftalen:

-En delaftale for kompakte C-buer med billedforstærker på ca. 23 cm.

-En delaftale for kompakte C-buer med digital detektor på ca. 20 x 20 cm.

-En delaftale for kompakte C-Buer med digital detektor på ca. 30 x 30 cm.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33111000 Røntgenapparatur
33111400 Røntgenfluoroskopi-apparatur
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Region Midtjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Høring over udkast til udbudsmateriale – 4 årig rammeaftale på kompakte C-buer. Region Midtjylland planlægger at udbyde en rammeaftale til brug for anskaffelser af C-buer. Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland samt Region Hovedstaden tilbydes enten at være fuldgyldige deltagere eller at deltage som option.

Rammeaftalen dækker udelukkende "low end" kompakte C-buer (C-buer, hvor der ikke er behov for monitorvogn, og som kan virke som stand alone).

Der vil være 3 delaftaler i rammeaftalen med 2 leverandører pr. delaftale:

-En delaftale for kompakte C-buer med billedforstærker på ca. 23 cm.

-En delaftale for kompakte C-buer med digital detektor på ca. 20 x 20 cm.

-En delaftale for kompakte C-Buer med digital detektor på ca. 30 x 30 cm.

Spørgsmål til materialet vil ikke blive besvaret i høringsperioden, og der henvises til at leverandøren laver en samlet skriftlig feedback og uploader via EU-Supply inden den 27. oktober 2022 kl. 12.00. Regionen forbeholder sig retten til ikke at foretage ændringer i udbudsmaterialet, på baggrund af høringssvarene. Ligeledes, gør Regionen opmærksom på at alle krav kan ændre sig.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
11/11/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Høringsbrev

Høring over udkast til udbudsmateriale – Fællesregional rammeaftale på kompakte C-buer

Region Midtjylland planlægger at udbyde en rammeaftale til brug for anskaffelser af kompakte C-buer til regionernes operationsafdelinger.

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

• Bilag 1 – Udkast til Kravspecifikation

• Bilag 3 - Tilbudsliste

De fremsendte udkast har til formål at sikre, at eventuelle uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet revurderes på baggrund af leverandørmarkedets feedback.

Regionen ønsker derfor at få skriftlig feedback på de vedlagte høringsdokumenter, med specifikke henvisninger til hvor i udbudsmaterialet den enkelte leverandør mener, at der potentielt kan være uhensigtsmæssigheder. Dette bedes derfor gøres i et særskilt dokument med reference til de enkelte krav. Jo mere information fra leverandørsiden om, hvorfor det enkelte krav er uhensigtsmæssigt stillet af Regionen, jo bedre.

Spørgsmål til materialet vil ikke blive besvaret i høringsperioden, og der henvises til at leverandøren laver en samlet skriftlig feedback inden den 27. oktober 2022 kl. 12.00.

Regionen forbeholder sig retten til ikke at foretage ændringer i udbudsmaterialet på baggrund af høringssvarene. Ligeledes gør Regionen opmærksom på, at alle krav kan ændre sig.

// Thomas Krogh Larsen – Medicoteknisk rådgiver – I&M Region Midtjylland og Gitte Buch Starup – Specialrådgiver – I&M Region Midtjylland

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/10/2022

Send til en kollega

0.046