23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 182-513694
Offentliggjort
21.09.2022
Udbudstype
Resultat

Udbyder

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Udvikling af en infrastruktur og gennemførelse af undersøgelser af vaccinationseffektivitet for Covid-19-vacciner i EU/EØS


European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
Postadresse: Gustav III:s Boulevard 40
By: Solna
NUTS-kode: SE Sverige
Postnummer: 16973
Land: Sverige
Kontaktperson: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ecdc.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udvikling af en infrastruktur og gennemførelse af undersøgelser af vaccinationseffektivitet for Covid-19-vacciner i EU/EØS

Sagsnr.: NP/2020/DPR/12456
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udvikling af en infrastruktur og gennemførelse af undersøgelser af vaccinationseffektivitet for Covid-19-vacciner i EU/EØS.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 680 000.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Projektovervågning og undersøgelsesudformning og metoder til vurdering af Covid-19-vaccinationseffektivitet.

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: SE Sverige
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Projektovervågning og undersøgelsesudformning og metoder til vurdering af Covid-19-vaccinationseffektivitet. Tjenesteydelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Undersøgelser af vaccinationseffektivitet inden for et hospitalsbaseret system

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: SE Sverige
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Undersøgelser af vaccinationseffektivitet inden for et hospitalsbaseret system. Tjenesteydelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Andre undersøgelser til vurdering af vaccinationseffektivitet

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: SE Sverige
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Andre undersøgelser til vurdering af vaccinationseffektivitet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Infrastruktur af et ambulatorisk system til vurdering af vaccinationseffektivitet

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: SE Sverige
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Infrastruktur af et ambulatorisk system til vurdering af vaccinationseffektivitet. Tjenesteydelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

De obligatoriske betingelser for anvendelse af den særlige procedure er som beskrevet nedenfor:

1. Begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke har kunnet forudse:

• Den nuværende Covid-19-pandemi og den koncentrerede indsats for vaccineproduktion kunne ikke forudses, især ikke med hensyn til de konkrete tidsfrister, den global sygdomsspredning og antallet af mulige vaccinekandidater. Derfor kunne leverancerne, der er omfattet af denne procedure, ikke forudses af den ordregivende myndighed.

2. Tvingende grunde, der gør det umuligt at overholde generelle frister:

• Overvågning af vaccinens effektivitet, når Covid-19 vacciner er på markedet og implementeres i medlemsstaternes vaccinationsprogrammer, er et centralt element i tilpasningen af vaccinationsstrategierne. Selv om vaccinerne endnu ikke er på markedet, gennemgår nogle kandidatvacciner i øjeblikket fase III-forsøg, og det er sandsynligt, at de vil være på markedet i begyndelsen af foråret, om ikke tidligere. Når vaccinationsprogrammerne er rullet ud, skal der allerede være indført et system for at give rettidige resultater med hensyn til vaccinens effektivitet. En rettidig overvågning af vaccineeffektiviteten vil muliggøre at resultaterne har den størst mulige indvirkning og relevans for håndteringen af Covid-19-pandemien. Det er derfor umuligt at overholde de normale tidsfrister for offentlige indkøb.

3. Årsagsforbindelse mellem den uforudsete begivenhed og den ekstreme nødsituation:

• Den ekstremt hastende karakter af dette ekstraordinære udbud med forhandling (f.eks. behovet for at reagere på en pandemi) hænger direkte sammen med behovet for hurtigt at indhente oplysninger om vaccineeffektivitet for at kunne tilpasse og bedre informere vaccinationsstrategier.

4. Anvendes kun til at afhjælpe mangelen, indtil der kan findes mere stabile løsninger:</p>

• Der er planer om et større udbud om oprettelse af vaccineeffektivitets-, byrde- og konsekvensundersøgelser i EU/EØS, der skal omfatte en række sygdomme, herunder influenza, kighoste, pneumonokokinfektion og Covid-19. VPI-sygeprogrammet udvikler allerede udbudsmaterialet til dette udbud, og det er hensigten at få rammeaftalerne underskrevet i 2021. Den/de eventuelle kontrakt(er), der skal resultere af den indkaldelse, vil træde i stedet for de undersøgelser, der etableres under denne kontrakt til håndtering af Covid-19-pandemien.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: ECD.11486
Delkontraktnr.: 1,2,3,4
Betegnelse:

Oprettelse af overvågning af alvorlige akutte luftvejsinfektioner (Severe Acute Respiratory Infection — SARI) samt udførelse af hospitalsbaserede undersøgelser af Covid-19-transmission.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
07/12/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Epiconcept SAS
By: Paris
NUTS-kode: FR France
Land: Frankrig
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 680 000.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/09/2022

Send til en kollega

0.063