23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 143-408468
Offentliggjort
27.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

Standard hvile EKG-apparat

(24.02.2023)
Simonsen & Weel A/S
Vejlegårdsvej 59
2665 Vallensbæk Strand

Kontrakt om indkøb af standard- og mobile hvile EKG-apparater


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Universitetsbyen 25, Bygning 2A, 3. sal
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Nørding
E-mail: Madsnr@rm.dk
Telefon: +45 51372004
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=337294&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=337294&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=337294&B=REGIONMIDT
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om indkøb af standard- og mobile hvile EKG-apparater.

Sagsnr.: 1-23-4-101-17-22
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33123200 Apparatur til elektrocardiografi
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Midtjylland udbyder rammeaftaler for indkøb af standard- og mobile hvile EKG-apparater. Herudover omfatter kontrakten endvidere installation, uddannelse, reservedele og serviceoption af de tilbudte apparater.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 726 600.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Standard hvile EKG-apparat

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33123200 Apparatur til elektrocardiografi
80530000 Faglig uddannelse
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
51410000 Installation af medicinsk udstyr
50421000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte rammeaftale omfatter køb, levering og installering af standard EKG-apparater på dertilhørende trolley.

Herudover følger indkøb af udstyrsspecifikke forbrugsvare, uddannelse af personale og teknikere, reservedele samt serviceoption.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 246 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten omfatter option på "serviceaftaleniveau 2 - forebyggende vedligeholde" samt timepriser for on-site service og værksteds/software service.

Optionen på "serviceaftaleniveau 2 - forebyggende vedligeholde" skal udnyttes senest 12 mdr. efter afhjælpningsperioden udløb.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den samlede anslåede værdi for delkontrakt 1 er 15.246.000 kr.

Den samlede maksimale værdi for delkontrakt 1 er 16.740.900 kr.

For yderligere oplysninger om anslået og maksimal værdi, se udbudsbetingelserne.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Mobilt EKG-apparat

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33123200 Apparatur til elektrocardiografi
80530000 Faglig uddannelse
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
51410000 Installation af medicinsk udstyr
50421000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte rammeaftale omfatter køb, levering og installering af mbile EKG-apparater til EKG-optagelser uden for hospitalet.

Herudover følger indkøb af udstyrsspecifikke forbrugsvare, uddannelse af personale og teknikere, reservedele samt serviceoption.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 480 600.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten omfatter option på "serviceaftaleniveau 2 - forebyggende vedligeholde" samt timepriser for on-site service og værksteds/software service.

Optionen på "serviceaftaleniveau 2 - forebyggende vedligeholde" skal udnyttes senest 12 mdr. efter afhjælpningsperioden udløb.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den samlede anslåede værdi for delkontrakt 2 er 1.480.600 kr.

Den samlede maksimale værdi for delkontrakt 2 er 1.684.623 kr.

For yderligere oplysninger om anslået og maksimal værdi, se udbudsbetingelserne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Den vindende tilbudsgiver vil evt. skulle behandle personoplysninger på Ordregivers vegne. Der skal derfor evt. underskrives en databehandleraftale i medfør af persondatalovgivningen.

Mærkning (CE-mærket som medicinudstyr)

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/09/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 09/03/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/09/2022
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være mulighed for, at Tilbudsgiver kan overvære åbningen af de indkomne tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Udbydes hvert 4. år.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcingsystem,

CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades

via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation

vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og

ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er

gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger Tilbudsgiver sig ind i

øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på

det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres

som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20

80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet.

Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven finder følgende af udbudslovens frivillige

udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det

arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold

til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf.

Udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.

• Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens

§ 137, stk. 1, nr. 4.

• Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf.

Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

Ifm. udbuddet gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af art. 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgiver og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at

ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en

rammeaftale regnet fradagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte

ansøgere og tilbudsgivere.

Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning

af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30

kalenderdage regnet fradagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi

af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/07/2022

Send til en kollega

0.047