23948sdkhjf

Sådan bliver der bedre tid til borgerne

Denne artikel indeholder annonceret indhold

Selvom det ikke er ønskværdigt, kan hverdagens travlhed hurtigt komme til at gå ud over borgerne, som ikke får den optimale opmærksomhed og støtte. Der er dog nogle forholdsvist enkle tiltag, der kan skabe mere luft i tidsbudgettet og forbedre borgernes vilkår. Her guider vi til, hvad det kan være.

Få tiden til at slå til

Uanset om der er tale om borgere på et plejehjem, hospice eller hospital, så har denne borgergruppe brug for ekstra omsorg og opmærksomhed. Når tiden er knap, kan det være svært at give borgerne ressourcer, der ikke findes, så derfor gælder det om at tænke kreativt og praktisk. Her følger nogle råd til, hvordan det kan gøres. Hvert punkt er uddybet i det følgende:

  • Organisér sociale aktiviteter
  • Indgå i bedre dialog med de pårørende
  • Optimér det praktiske
  • Få hjælp fra frivillige

Organisér sociale aktiviteter

Borgere på for eksempel plejehjem eller hospice bor gerne side om side og kan få glæde af hinandens selskab, hvis de bliver matchet i forhold til personligheder og interesser. Det kan for eksempel være via specifikke sociale aktiviteter, hvor borgerne får dækket det sociale behov samtidig med, at de engagerer sig i aktiviteter, de godt kan lide. Det øger livsglæden og stimulerer kommunikative og sociale færdigheder.

Indgå i bedre dialog med de pårørende

Gennem en god dialog med de pårørende kan I sammen lægge en bedre plan baseret på borgerens individuelle behov. Træk på de pårørendes erfaringer og hjælp, så I bedst muligt kan støtte borgeren på hans eller hendes præmisser. Med god pårørende-kontakt vil ensomheden også falde for borgerne.

Engagér gerne de pårørende i livet på for eksempel plejehjemmet, hospitalet eller hospicet, så stedet bliver en forlængelse af hjemmet, hvor borgeren før har opholdt sig og følt sig tryg. Med en kontinuerlig kontakt med pårørende kommer borgeren ikke til at føle sig isoleret fra familien.

Optimér det praktiske

Det er ofte alt det praktiske og bureaukratiske, der stjæler værdifuld tid fra fokus på borgerne. Overvej, hvad der kan gøres for at effektivisere dette. Det kan være alt fra investeringen i bedre udstyr som for eksempel autoklaver eller rengøringsapparater til højere overskuelighed i det daglige papirarbejde. Med klare og hurtige rutiner bliver den praktiske arbejdsbyrde lettet.

Få hjælp fra frivillige

Når der mangler hænder, kan det være en fordel at samarbejde med en frivillig-organisation. Rigtig mange mennesker melder sig som frivillige på både ældreområdet og det sociale område, og med disse ressourcer kan det blive lettere både at nå alt det praktiske og den sociale omgang. Borgerne kan nyde godt af de frivilliges selskab, som ofte bliver en stor støtte i kampen mod ensomhed og manglende kontakt til omverdenen.

Send til en kollega

0.047