23948sdkhjf

Endelig aftale om dosispakket medicin

Efter to ugers rådvildhed har regionerne og de praktiserende læger indgået en 2-årig aftale om dosispakket medicin. 

Aftalen løber indtil udgangen af 2024. Her er aftalens indhold som offentliggjort i en fælles pressemeddelelse fra regionerne og de praktiserende læger.

  • Den nye aftale løber frem til udgangen af 2024, hvor den nuværende overenskomst for de praktiserende læger også udløber.
  • Aftalens formål er at støtte, at der sættes dosispakket medicin i værk for så mange patienter som muligt. Det skal aflaste plejepersonalet i kommunerne.
  • Det er sundhedspersonalet i kommunerne, der finder frem til de borgere, der er egnede til at komme på dosispakket medicin.
  • Personalet kontakter derefter den praktiserende læge, der tager stilling til, om patienten skal med i ordningen. Længen beslutter også, hvilke lægemidler, der skal dosispakkes.
  • Lægerne skal også ind over, hvis der sker ændringer i de medicindoser, som patienterne får.

Hvem er PLO og RLTN?

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har til opgave at aftale eller fastsætte løn- og øvrige ansættelsesvilkår for ansatte i regionerne og forhandle overenskomster for praksissektoren. RLTN deler adresse med Danske Regioner, som er regionernes fælles interesseorganisation, og den kan sammenlignes med Kommunernes Landsforening på kommunalt niveau.

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er en landsdækkende interesseorganisation under Lægeforeningen, og dens formå er at varetage de alment praktiserende lægers faglige og økonomiske interesser, herunder praktiserende lægers afregningstakster. 

Både i regioner  (RLTN) og hos de praktiserende læger er der glæde over aftalen. 

- I regionerne ønsker vi at få bredt dosispakket medicin ud til alle de borgere, der vil kunne have gavn af det. Og med den nye aftale med PLO forventer vi at få endnu flere over på ordningen. Dermed letter vi presset på kommunerne, så de få bedre tid og muligheder for at styrke indsatsen på sundhedsområdet, siger formanden for RLTN Heino Knudsen. 

Formanden for PLO, Praktiserende Lægers Organisation, udtrykker også tilfredshed med aftalen.

- I almen praksis ved vi om nogen, hvor pressede kommunerne er med hensyn til personale, så vi vil gerne bidrage til at spare personaletimer til medicinhåndtering. Derfor er det godt, at vi nu har fået en fast aftale, som jeg tror vil bidrage til, at flere praktiserende læger tager muligheden i brug, og at flere borgere kommer på dosis fremover, siger formanden for PLO, Jørgen Skadborg.

Dansk IT-løsning på plads

På IT-fronten er Danmark allerede forberedt på en succesfuld udrulning af dosispakket medicin. Det Fælles Medicinkort har allerede et modul for dosispakninger, hvor ændringer nemt kan foretages. Således er der i modulet mulighed for at sætte medicin på pause ved for eksempel indlæggelser. 

Hvis en patient på dosispakker og blodfortyndende medicin skal gennemgå en operation, kan lægen ved få museklik sætte blodfortyndende medicin på pause og genoptage medicinen i dosispakkerne, når patienten er opereret. 

Kommenter artiklen

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.079