23948sdkhjf

Ugens påbud - uge 8/9

Magasinet Pleje offentliggør kun ugens aktuelle tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det vil sige, at selv om man stadig har et påbud, er man ikke med på næste uges liste. Vi offentliggør selvfølgelig også fejlfrie tilsyn og tilsyn, hvor der har været mindre henstillinger.

Påbud

Den Sociale Hjemmepleje, København, 2. sundhedsfaglige tilsyn, den 24. februar 2023

“I flere tilfælde manglede der dokumentation af aftaler med behandlingsansvarlige læger om opfølgning og kontrol af kroniske sygdomme. Det var gennemgående, at der ikke var en fyldestgørende beskrivelse af aktuel pleje og behandling, og i flere journaler manglede dokumentation af opfølgning og evaluering af den aktuelle pleje og behandling, b.la. hos en patient med diabetes.”

Den Sociale Hjemmepleje i Københavns Kommune leverer pleje og omsorg til samfundets svageste borgere. Der er tale om borgere mellem 18 og 65. For snart 8 måneder siden gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed et såkaldt reaktivt besøg i hjemmeplejeenheden. Styrelsen havde fået en bekymringshenvendelse. Den 13. juni 2022 blev der gennemført et tilsynsbesøg, og en mængde uregelmæssigheder blev fundet, specielt i relation til medicinhåndteringen.

Derfor fik Københavns Kommune et påbud til øjeblikkelig efterlevelse.

Den 6. december 2022 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed endnu et tilsyn for kontrollere, om påbuddene fra første tilsynsbesøg var blevet efterlevet, men den var stadig gal.

Der var igen store problemer med medicinhåndtering. For eksempel administrerede en borger selvstændigt sin PN-medicin (medicin efter behov), selvom dette skulle foretages af sundhedsfagligt personale.

Mellem de to tilsynsbesøg har Den Sociale Hjemmepleje skiftet leder, men det har ikke hjulpet tilstrækkelig eller ikke hjulpet endnu. 

Københavns Kommunes sociale hjemmepleje skal nu igennem et tredje tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og de svageste borgere i København må vente yderligere på at modtage forsvarlig sundhedsfaglig behandling.

Fejlfrie tilsyn

Plejeboligerne Pensionistcentret Bakkebo, Holstebro, planlagt ældretilsyn (1. tilsyn), den 28. februar 2023

“Plejeenheden sikrede det tværfaglige samarbejde, når borgerne fik tilbud om træning for at forbedre eller vedligeholde deres fysiske og/eller psykiske færdigheder eller for at forebygge et øget behov for hjælp, omsorg og pleje.”

Bælum Ældrecenter, ml. Randers og Aalborg, planlagt ældretilsyn, den 1. marts 2023

” Plejeenheden havde også en praksis for at indhente borgernes eventuelle ønsker til livets afslutning, som der kontinuerlig var fokus på at videreudvikle i forhold til at understøtte plejeenhedens systematik.”

Henstillinger (ingen påbud eller opfølgende tilsyn, men let løftet pegefinger)

Center for Rehabilitering og Akutpleje, København, 1. reaktive tilsyn, Bystævneparken, den 1. marts 2023

Styrelsen for Patientsikkerhed havde modtaget en bekymringshenvendelse, som styrelsen reagerede på. Ved tilsynet var der imidlertid kun mindre problemer at konstatere.

Hjemmeplejen i Hillerød by, planlagt sundhedsfagligt tilsyn, den 28. februar 2023

Hjemmehjælp og hjemmesygepleje Allingåbro, Norddjurs øst for Randers, planlagt ældretilsyn, den 27. februar 2023

Plejehjemmet Korsløkkehaven, Odense SØ, Planlagt sundhedsfagligt tilsyn, den 24. februar 2023

Kommenter artiklen

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078