23948sdkhjf

Danske Diakonhjem får syv påbud ud af 12 mulige

Friplejehjemmet Lillebælt har været under påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed siden oktober sidste år. I sidste uge offentliggjorde styrelsen resultatet fra dens opfølgende besøg, og den er stadig gal. Friplejehjem drevet af Danske Diakonhjem har 12 gange de sidste tre år været gennem tilsyn, og i over halvdelen af tilfældene er det endt med påbud. 

I oktober bragte TV2 Fyn en artikel under overskriften ”Overfyldte bleer og tis i kolbe” om Friplejehjemmet Lillebælt. Styrelsen for Patientsikkerhed havde været på besøg i august, og den var helt gal. At TV2’s artikel bliver bragt på det tidspunkt, var Friplejehjemmet Lillebælts held. I oktober var der valgkamp, og debatten om plejehjemmet Nørremarken i Køge rasede. Det smukt beliggende friplejehjem ved Lillebælt fløj i det store og hele under medieradaren. 

I sidste uge opretholdt Styrelsen for Patientsikkerhed påbuddet til Friplejehjemmet Lillebælt efter tilsynsbesøg nummer to. Selvom friplejehjemmet havde fået ny leder og forsøgt forbedre forholdene, var problemerne stadig så store, at styrelsen konkluderede, at ”risikoen for patientsikkerheden er nedbragt, men at der fortsat er større problemer af betydning for patientsikkerheden på Lillebælt Friplejehjem.”

Samtidig har friplejehjemmet et påbud fra et ældretilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Et ældretilsyn skal dybest set klarlægge, om de ældre bliver behandlet med værdighed.

Tre andre friplejehjem under tilsyn

I midten af januar dette år beskrev Magasinet Pleje, hvordan Egegård Friplejehjem i Aabenraa efter to tilsyn havde fået forlænget et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og friplejehjemmet i fremtiden kunne se frem til et tredje tilsyn. Egegård Friplejehjem drives af danske Diakonhjem.

I februar 2022 beskrev Nordjyske, hvordan Friplejehjemmet Vivaldi i Brønderslev havde fået kritik fra kommunens eget tilsyn. I juni måned samme år kom Styrelsen for Patientsikkerhed på tilsynsbesøg, og styrelsen udstedte et påbud, som først blev ophævet i oktober. Friplejehjemmet Vivaldi drives af Danske Diakonhjem.

Tilsyn hos og påbud til Danske Diakonhjem

Friplejehjemmet Lillebælt. Sundhedsfagligt tilsyn, under påbud. To tilsyn (1+2), påbud opretholdes, afventer tredje tilsyn.

Friplejehjemmet Lillebælt. Ældretilsyn, under påbud. Et tilsyn (3), afventer andet tilsyn.

Egegård Friplejehjem i Aabenraa. Under påbud. To tilsyn (4+5), påbud opretholdes, afventer tredje tilsyn.

Vivaldi friplejehjem. Tidligere under påbud, ophævet ved andet tilsyn (6+7).

Nørager Friplejehjem. 22. juni 2021. Tidligere under påbud, ophævet ved andet tilsyn (8+9).

Tornbjerg Friplejehjem. 26. august 2021. Alt i orden ved første tilsyn, et tilsyn (10)

Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet. 26. oktober 2021. Alt i orden ved første tilsyn, et tilsyn (11)

Kjellerup friplejehjem. 19. maj 2022. Alt i orden ved første tilsyn, et tilsyn (12) 

Kilde: https://stps.dk/da/tilsyn/tilsynsrapporter/

I juni 2021 udstedte Styrelsen for Patientsikkerhed et påbud til Nørager Friplejehjem. Der var ikke styr journalføringen, medicinhåndtering og instrukserne herfor. Påbuddet blev først fjernet i oktober 2021. Nørager Friplejehjem drives af Danske Diakonhjem.

I alt syv Diakonhjem har været under tilsyn de sidste tre år, fire har fået påbud til øjeblikkelig efterlevelse, og to af disse fire plejehjem har ikke formået at rydde op i første påbudsperiode. De to friplejehjem uden tilstrækkelig oprydning, Egegård i Aabenraa og Lillebælt i Middelfart, afventer i øjeblikket et tredje tilsyn.

I Vivaldi-sagen sagde Danske Diakonhjems tidligere direktør og oprydningskonsulent Emil Tang ved anden påtale, at det var tydeligt, ”at ledelsen ikke har formået at løse opgaven. Og det skal de vise, at de kan nu.”

Da Friplejehjemmet Lillebælt fik et påbud tilbage i oktober, sagde diakonhjemschef Lene Soelmark, at ”det, der er sket, ikke er i orden. Derfor er vi gået massivt i gang med et forbedringsarbejde.”

Da Magasinet Pleje i december henvendte sig til Danske Diakonhjem om dobbeltpåbuddet til Egegård Friplejehjem i Aabenraa, sagde direktør Christine Dahlerup dengang, at hun ikke vidste, ”hvad der refereres til, men jeg vil undersøge det.”

Bestyrelsen besøger ikke plejehjem

Bestyrelsesformanden for Danske Diakonhjem hedder Flemming Christensen. Det er den samme Flemming Christensen, som var SF-borgmester i Vejle i fra 1993 til 2005. 

På spørgsmålet om, hvor tit bestyrelsen besøger de plejehjem, som de har ansvar for, svarer Flemming Christensen skriftligt, at ”det ikke [er] bestyrelsens opgave at besøge hjemmenetværk regelmæssigt, for det gør ansatte i Danske Diakonhjem.”

Magasinet Pleje spurgte også efter konkret eksempel på bestyrelsens besøg på et dets plejehjem. Vi spurgte, hvornår bestyrelsen for eksempel havde besøgt Nørager Friplejehjem ved Hobro. 

Bestyrelsens formand Flemming Christensen valgte ikke at svare. Nørager Friplejehjem var under påbud for halvandet år siden.

Endelig har Magasinet Pleje spurgt bestyrelsesformanden, om bestyrelsen føler sig overbebyrdet af dens opgaver. ”Nej,” svarer Flemming Christensen. 

Bestyrelsen med ansvar for alle Danske Diakonhjems friplejehjem har fire medlemmer. Ifølge Flemming Christensen driver Danske Diakonhjem "små 50 hjem." 

Bestyrelsen for et friplejehjem har det endelig ansvar for, at friplejehjemmet bliver drevet i overensstemmelse med service- og sundhedslov.

Magasinet Pleje har bedt ældreminister Mette Kierkgaard om en udtalelse til rækken af påbud til Danske Diakonhjem. 

”Som alle andre plejehjem skal friplejehjem selvfølgelig leve op til de gældende regler og krav på lige fod med kommunale plejehjem. Det er derfor min forventning, at driftsherren altid tager hånd om det, når der er forhold, som skal bringes i orden,” siger ældreminister Mette Kierkgaard til Magasinet Pleje. 

Se nøgletal for:
Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.079