23948sdkhjf

Ugens tilsyn og påbud - uge 24/25

Magasinet Pleje offentliggør kun ugens aktuelle tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det vil sige, at selv om man én uge har fået et påbud, er man ikke med på næste uges liste. Vi offentliggør selvfølgelig også fejlfrie tilsyn og tilsyn, hvor der har været mindre henstillinger.

Større/kritiske problemer (påbud)

(Yderligere tilsyn påkrævet)

Fælles pleje & omsorg ApS, Herning, ældretilsyn, 1. planlagte, 14. juni 2023

"Styrelsen vurderer, at der er større problemer af betydning for den fornødne kvalitet, idet organiseringen ikke sikrer understøttelse af sammenhængende social- og plejefaglige indsatser til borgerne og at ledelsen ikke kunne redegøre for et formaliseret samarbejde med kommunen i forhold til dokumentationsparaksis og hvordan organiseringen mellem plejeenheden og de kommunale samarbejdspartnere understøtter kerneopgaven."

Det betyder kategorierne

Kritiske problemer: Problemer af større omfang, som medfører en væsentligt forøget risiko for patientsikkerheden. Styrelsen kan påbyde midlertidig indstillet virksomhed helt eller delvist. Yderligere tilsyn påkrævet. Forkortet høringsfrist på grund af umiddelbar risiko.

Større problemer: Der er ved tilsynet problemer af betydeligt omfang eller få forhold af større omfang, og at de medfører risiko for patientsikkerheden, dog ikke i kritisk grad. Yderligere tilsyn påkrævet.

Mindre problemer: Der er problemer af mindre omfang uden væsentlig risiko for patientsikkerheden på behandlingsstedet.

Ingen problemer: Alle målepunkter er opfyldt. Styrelsen for Patiensikkerhed er fuldt tilfreds, og der sker ikke yderligere.

Kilde: stps.dk

Ingen problemer (fejlfrie tilsyn)

(Kræver ikke opfølgende tilsyn)

Plejedistrikt Fjorden, Haderslev, insulin, 21. juni 2023

"Det er vores vurdering, at der var sikre procedurer for det aktuelle skift i journalsystemet, og vi identificerede ikke problemer af betydning for patientsikkerheden."

Stefanshjemmet, Aarhus, insulin, 19. juni 2023

"Styrelsen stiller ingen krav eller henstillinger til behandlingsstedet på baggrund af det aktuelle tilsynsbesøg. Vi afslutter tilsynet."

Plejehjemmet Birkebo, Helsingør, ældretilsyn, 1. planlagte, 19. juni 2023

"Ledelse og medarbejdere, som deltog på tilsynet, var reflekterende og imødekommende. Medarbejderne havde et godt kendskab til borgerne og deres generelle behov for pleje, hjælp og omsorg, og de kunne således redegøre for, hvordan de i samarbejde med den enkelte borger planlagde og udførte opgaverne, så flest mulige færdigheder blev bevaret."

Ældrecenteret i Bjæverskov, Bjæverskov v. Køge, blodfortyndende, 16. juni 2023

"Vi har lagt vægt på, at målepunkterne for Ældrecentret Bjæverskov var opfyldt."

Tingstedet, Herfølge, Blodfortyndende, 16. juni 2023

"Plejehjemmet Tingstedet fremstod sundhedsfagligt velorganiseret i forhold til blodfortyndende medicin, med gode procedurer og høj grad af systematik, og vi identificerede ikke problemer af betydning for patientsikkerheden."

Plejehjem Abildgården, Aarhus, insulin, 16. juni 2023

"Abildgården fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik, og vi identificerede ikke problemer af betydning for patientsikkerheden."

Plejecenter Ådalen, Svendborg, ældretilsyn, 1. planlagte, 15. juni 2023

"Det er styrelsens vurdering, at der i plejeenheden ingen problemer er af betydning for den fornødne kvalitet i forhold til den hjælp, pleje og omsorg der ydes til borgeren."

Mindre problemer (henstillinger)

(Kræver ikke opfølgende tilsyn)

Rehabiliteringscenter Herning, Herning, ældretilsyn, 1. planlagte, 21. juni 2023

"Det er styrelsens vurdering, at der i plejeenheden er mindre problemer er af betydning for den fornødne kvalitet i forhold til den hjælp, pleje og omsorg der ydes til borgeren og at plejeenheden er i stand til at rette op på henstillingerne ud fra den rådgivning, der blev givet under tilsynet."

Sygepleje Vinderup, Vinderup v. Holstebro, insulin, 21.juni 2023

"Manglerne ved tilsynet var spredte og personalet var reflekterede og lydhøre overfor den rådgivning, der blev givet ved tilsynet."

Funder Plejecenter, Silkeborg, ældretilsyn, 1. planlagte 21. juni 2023

"Plejeenheden vil være i stand til at rette op på henstillingerne ud fra den rådgivning, der er givet ved tilsynet."

Mølleparkens Plejecenter, Sønderborg, ældretilsyn, 1. planlagte, 21. juni 2023

"Det er styrelsens vurdering, at der på baggrund af de enkelte mangler vi konstaterede ved tilsynet, er mindre problemer er af betydning for den fornødne kvalitet i forhold til den hjælp, pleje og omsorg der ydes til borgerne."

Hjemmeplejen Højby/Lyngen, Odsherred, ældretilsyn, 1. planlagte, 21. juni 2023 

"Vi vurderer på baggrund af ovenstående, at der er tale om mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet, og at plejeenheden skal udarbejde en handleplan for, hvordan der kan rettes op på de uopfyldte målepunkter."

Hjemmepleje Mariager, Mariager, ældretilsyn, 1. planlagte, 20. juni 2023

"Det er vores vurdering at de mangler, der var i den social- og plejefaglige dokumentation, var få og spredte, og vi vurderer, at plejeenheden vil være i stand til at rette op på problemerne ud fra den rådgivning, der er givet under tilsynet."

Strandhøjen Friplejehjem, Nyborg, sundhedsfagligt, 3. reaktive, 19. juni 2023

"Vi konstaterede ved tilsynet, at Strandhøjen Friplejehjem havde arbejdet målrettet og systematisk med at bringe de sundhedsfaglige forhold i orden. Vi har lagt vægt på, at de konstaterede mangler var få og enkeltstående, og vi vurderer, at behandlingsstedet kan rette op på manglerne ud fra den rådgivning og dialog der var ved tilsynet."

HJP BR Bramming, Bramming v. Esbjerg, ældretilsyn, 1. planlagte, 16. juni 2023

"Det er styrelsens samlede vurdering, at der i plejeenheden er mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet. Baggrunden herfor er, at der ved tilsynet var uopfyldte målepunkter i temaerne målgrupper og metoder"

Nyvangsparken, Kalundborg, ældretilsyn, 1. planlagte, 16. juni 2023

"Ovenstående giver anledning til, at styrelsen vurderer, at der på plejeenheden er mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet."

Dorthe Mariehjemmet, Rødovre, ældretilsyn, 1. planlagte, 16. juni 2023

"Det er styrelsens samlede vurdering, at der i plejeenheden er mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet."

De glade vikarer, Køge, ældretilsyn, 16. juni 2023

"Ledelse og medarbejdere, som deltog på tilsynet, var reflekterende og imødekommende (...). Ovenstående giver anledning til, at styrelsen vurderer, at der på plejeenheden er mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet."

Hjemmeplejen Trørød, Holte, ældretilsyn, 16. juni 2023

"Det er styrelsens samlede vurdering, at der i plejeenheden er mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet. Baggrunden for vurderingen er, at der ved tilsynet blev fundet mangler under målepunktet ”Fokus på ændringer i borgernes funktionsevne og helbredstilstand”."

Plejecenter Ortved, Ringsted, sundhedsfagligt 5. reaktive 15. juni 2023

"Et tidligere Methotrexat tilsyn den 23. november 2021, der den 8. februar 2022 udløste et påbud om gennemførsel af sygeplejefaglige vurderinger og implementering af instruks for medicinhåndtering og personalets kompetencer. (...) Plejetilsynet blev afviklet den 26. april 2022. Tilsynet udløste et påbud den 9. juni 2022. (..) Der blev gennemført et opfølgende tilsyn den 18. oktober 2022 og den 9. marts 2023 hvor påbuddet ikke kunne ophæves."

Louise Mariehjemmet, Brønshøj, blodfortyndende, 15. juni 2023

"Manglerne ved tilsynet var gennemgående. Vi vurderer samlet set, at der er tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden."

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.078