23948sdkhjf

Ugens påbud - uge 15/16 - 12 tilsyn

Magasinet Pleje offentliggør kun ugens aktuelle tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det vil sige, at selv om man én uge har fået et påbud, er man ikke med på næste uges liste. Vi offentliggør selvfølgelig også fejlfrie tilsyn og tilsyn, hvor der har været mindre henstillinger.

Påbud 

(Yderligere tilsyn påkrævet)

Rehabiliteringshuset, Glostrup, sundhedsfagligt, 1. reaktive, 18. april 2023

"Manglerne vurderes at have et større omfang inden for journalføring, sygeplejefaglige vurderinger og medicinhåndtering, hvilket kræver målrettet arbejde, inden målepunkterne kan opfyldes. Styrelsen vurderer, at der samlet er tale om større problemer af betydning for patientsikkerheden."

Fejlfrie tilsyn 

(Alt i orden, ingen problemer)

Hjemmepleje Gruppen Gislev, V. Ryslinge på Fyn, ældretilsyn 1. planlagte, 19. april 2023

"Enhver medarbejder kunne således varetage hjælp, pleje og omsorg ud fra de faglige beskrivelser i dokumentationen, der på systematisk vis afspejlede borgernes behov for pleje, omsorg og hjælp."

Plejehjemmet Østerbyen, Esbjerg, Sundhedsfagligt, sundhedsfagligt, 1. planlagte, 18. april 2023

"Behandlingsstedet fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik, og vi identificerede ikke problemer af betydning for patientsikkerheden. Styrelsen stiller ingen krav eller henstillinger til behandlingsstedet på baggrund af det aktuelle tilsynsbesøg. Vi afslutter tilsynet."

Ældrecenter Kløvermarken, v. Thisted, ældretilsyn, 1. planlagte, 18. april 2023

"Det er styrelsens vurdering, at der i plejeenheden ingen problemer er af betydning for den fornødne kvalitet i forhold til den hjælp, pleje og omsorg der ydes til borgeren."

Åsumgruppen, Odense, sundhedsfagligt, 3. reaktive, 13. april 2023

"Der var planlagt og gennemført undervisning i medicinhåndtering til alle medarbejdere ved sidemandsoplæring, og der var var planlagt og blev gennemført løbende audit og kvalitetssikring af medicinhåndteringen. Vi konstaterede ingen mangler i medicinhåndteringen."

Henstillinger ved tilsyn 

(Mindre problemer, som ikke kræver opfølgende tilsyn)

Plejecenter Dixensminde, Vejen, sundhedsfagligt, 1. planlagte, den 19. april 2023
"Vi vurderer derfor, at der er tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden og forudsætter, at behandlingsstedet opfylder vores henstillinger."

Gribskov Helhedspleje, v. Gilleleje, sundhedsfagligt, 2. reaktive, 18. april 2023

"Vi konstaterede ved tilsynet, at Gribskov Helhedspleje, distrikt 1 havde arbejdet målrettet og systematisk med at bringe de sundhedsfaglige forhold i orden."

Lærkegaard Center, Herlev, sundhedsfagligt, 3. reaktive, 18. april 2023

"Vi anerkender, at Lærkegaard Center, Herlev har arbejdet med at bringe de sundhedsfaglige forhold i orden, og det er vores vurdering, at de mangler der var inden for medicinhåndtering hurtigt kan rettes op."

Hjemmeplejen Nord, Ikast-Brande, sundhedsfagligt, 2. reaktive, 17. april 2023

"Styrelsen for Patientsikkerhed har ved vurderingen lagt vægt på, at Hjemmeplejen Nord siden sidste tilsyn den 1. september 2022 har arbejdet målrettet og konstruktivt med at sikre, at der var foretaget de nødvendige sygeplejefaglige vurderinger, sikret fyldestgørende journalføring samt forsvarlig medicinhåndtering og implementering af tilstrækkelige instrukser herom."

Plejehjemmet Lykkevalg, Faaborg-Midtfyn, sundhedsfagligt, 2. reaktivt, 17. april 2023

"Vi har i vurderingen lagt vægt på, at der var tale om et enkeltstående fund hos en patient med en velreguleret diabetes, hvor de dokumenterede blodsukkermålinger lå indenfor normalområdet, og at personalet kunne redegøre for patientens diabetes og behandling (...). Det er vores vurdering, at der er mindre problemer for patientsikkerheden" 

Døgnrehabilitering Alparken, Lemvig, ældretilsyn, 1. planlagte, 17. april 2023

"Det er vores vurdering, at fundet vedrørende målepunktet pleje af borgere ved livets afslutning, vil plejeenheden være i stand til at rette op på ud fra den rådgivning, der er givet ved tilsynet. Vi vurderer derfor, at der er tale om mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet i forhold til den hjælp, pleje og omsorg, der ydes til borgerne."

Distrikt Møllevang Sundhedsfagligt, sundhedsfagligt, 1. planlagte, 14. april 2023

"De mangler, der var var i den sundhedsfaglige dokumentation og vedrørende medicinhåndtering, var få og spredte, og det generelle indtryk er, at Hjemmepleje Distrikt Møllevang generelt har en patientsikkerhedsmæssig forsvarlig praksis på området."

Tilsynsordbog

Hvad tilser Styrelsen for Patientsikkerhed?

Sundhedsfaglige tilsyn retter sig i al væsentlighed mod medicinhåndtering og journalføring.

Ældretilsyn retter mod plejen og menneskelige behandling af de ældre. Bliver de ældre behandlet med ordentlighed og værdighed?

Hvilke typer tilsyn findes der?

1. planlagte tilsyn: Styrelsen for Patientsikkerhed skal tilse alle enheder, som udbyder pleje eller behandling i overensstemmelse med service- og sundhedslov. Hvis ingen eller kun få fejl og mangler konstateres, afslutter styrelsen tilsynet. 

1. reaktive tilsyn: Et tilsyn som reaktion på en bekymringshenvendelse fra en borger eller sundhedspersonale til Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at henvendelse er pålidelig og forholdene alvorlige rykker styrelsen ud. Hvis der kun konstateres få fejl eller mangler afslutter styrelsen tilsynet, hvis der er større problemer får plejeenheden et påbud. 

2. reaktive tilsyn: Styrelsen for Patientsikkerhed besøger et plejehjem eller en hjemmepleje for anden gang, som reaktion på de fund, som styrelsen fandt ved første tilsyn, og som gav anledning til et påbud. Et plejehjem kan også opleve tredje og fjerde reaktive tilsyn, men det er yderst sjældent, at det forekommer. Som regel rydder de fleste plejehjem op efter første påbud, så kun to tilsyn er nødvendige.

Styrelsen har en ambition om, at 10 procent af alle plejeenheder skal tilses på et år.

Kilde: stps.dk

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.096