23948sdkhjf

Ugens påbud - uge 14/15

Magasinet Pleje offentliggør kun ugens aktuelle tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det vil sige, at selv om man én uge har fået et påbud, er man ikke med på næste uges liste. Vi offentliggør selvfølgelig også fejlfrie tilsyn og tilsyn, hvor der har været mindre henstillinger.

Påbud 

(Yderligere tilsyn påkrævet)

Plejecenter Skovbo, v. Vordingborg, sundhedsfagligt, 2. reaktive tilsyn, 12. april 2023

"De påviste mangler blev fundet i relation til sygeplejefaglige vurderinger, den sundhedsfaglige journalføring, medicinhåndtering og patienters retsstilling. Manglerne vurderes til fortsat at have betydning for patientsikkerheden. Styrelsen vurderer derfor, at der er tale om større problemer af betydning for patientsikkerheden, hvorfor påbuddet opretholdes."

Fejlfrie tilsyn 

(Alt i orden, ingen problemer)

Ingen

Henstillinger ved tilsyn 

(Mindre problemer, som ikke kræver opfølgende tilsyn)

Randers Klosters Plejehjem, sundhedsfagligt 1. planlagte, den 12. april 2023

"Der var enkelte mangler i journalføringen (...). Det er dog vores vurdering, at behandlingsstedet tydeligt og præcist kunne redegøre for at vurderingerne var foretaget, men det var ikke journalført."

Tilsynsordbog

Hvad tilser Styrelsen for Patientsikkerhed?

Sundhedsfaglige tilsyn retter sig i al væsentlighed mod medicinhåndtering og journalføring.

Ældretilsyn retter mod plejen og menneskelige behandling af de ældre. Bliver de ældre behandlet med ordentlighed og værdighed?

Hvilke typer tilsyn findes der?

1. planlagte tilsyn: Styrelsen for Patientsikkerhed skal tilse alle enheder, som udbyder pleje eller behandling i overensstemmelse med service- og sundhedslov. Hvis ingen eller kun få fejl og mangler konstateres, afslutter styrelsen tilsynet. 

1. reaktive tilsyn: Et tilsyn på baggrund af en bekymringshenvendelse fra en borger eller sundhedspersonale. Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at henvendelse er pålidelig og forholdene alvorlige rykker styrelsen ud. Hvis der kun konstateres få fejl eller mangler afslutter styrelsen tilsynet, hvis der er større problemer får plejeenheden et påbud. 

2. reaktive tilsyn: Styrelsen for Patientsikkerhed besøger et plejehjem eller en hjemmepleje for anden gang, som reaktion på de fund, som styrelsen fandt ved første tilsyn og som gav anledning til et påbud. Et plejehjem kan også opleve 3. og fjerde reaktive tilsyn, men det er yderst sjældent, at det forekommer. Som regel rydder de fleste plejehjem op efter første påbud, så kun to tilsyn er nødvendige.

Styrelsen har en ambition om, at 10 procent af alle plejeenheder skal tilses på et år.

Kilde: stps.dk

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.11