23948sdkhjf

Ugens påbud - uge 13/14

Magasinet Pleje offentliggør kun ugens aktuelle tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det vil sige, at selv om man stadig har et påbud, er man ikke med på næste uges liste. Vi offentliggør selvfølgelig også fejlfrie tilsyn og tilsyn, hvor der har været mindre henstillinger.

Påbud (yderligere tilsyn påkrævet)


Omsorgspleje ApS, Vordingborg (privat), ældretilsyn, 1. planlagte, 31. marts 2023

Omsorgspleje ApS er et privat hjemmeplejefirma i Vordingborg, som yder pleje til cirka 95 borgere. Det er oprettet for to år siden. Påbuddet til hjemmeplejefirmaet kan fremstå en smule paradoksalt, for Styrelsen for Patientsikkerhed roser Omsorgspleje ApS for at have en værdig tone, adfærd og kultur, ligesom både borgere og pårørende udtrykker tilfredshed med hjemmeplejefirmaet. 

Alligevel skriver Styrelsen for Patientsikkerhed, at "plejeenhedens brug af faglige arbejdsgange og metoder var mangelfulde i forhold til at varetage hjælp, pleje og omsorg samt forebygge magtanvendelse hos borgere med kognitive funktionsnedsættelser."

Hjemmeplejen Nord, Kalundborg Kommune, sundhedsfagligt, 1. planlagte, 31. marts 2023

"Manglerne i den sundhedsfaglige dokumentation betød, at personalet i flere tilfælde ikke i tilstrækkelig grad kunne redegøre for, hvilke overvejelser, der var gjort, hvilken pleje og behandling, der var planlagt, og hvilken pleje og behandling, der var udført, samt resultatet heraf."

Tilsynsordbog

Hvad tilser Styrelsen for Patientsikkerhed?

Sundhedsfaglige tilsyn retter sig i al væsentlighed mod medicinhåndtering og journalføring.

Ældretilsyn retter mod plejen og menneskelige behandling af de ældre. Bliver de ældre behandlet med ordentlighed og værdighed?

Hvilke typer tilsyn findes der?

1. planlagte tilsyn: Styrelsen for Patientsikkerhed skal tilse alle enheder, som udbyder pleje eller behandling i overensstemmelse med service- og sundhedslov. Hvis ingen eller kun få fejl og mangler konstateres, afslutter styrelsen tilsynet. 

1. reaktive tilsyn: Et tilsyn på baggrund af en bekymringshenvendelse fra en borger eller sundhedspersonale. Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at henvendelse er pålidelig og forholdene alvorlige rykker styrelsen ud. Hvis der kun konstateres få fejl eller mangler afslutter styrelsen tilsynet, hvis der er større problemer får plejeenheden et påbud. 

2. reaktive tilsyn: Styrelsen for Patientsikkerhed besøger et plejehjem eller en hjemmepleje for anden gang, som reaktion på de fund, som styrelsen fandt ved første tilsyn og som gav anledning til et påbud. Et plejehjem kan også opleve 3. og fjerde reaktive tilsyn, men det er yderst sjældent, at det forekommer. Som regel rydder de fleste plejehjem op efter første påbud, så kun to tilsyn er nødvendige.

Styrelsen har en ambition om, at 10 procent af alle plejeenheder skal tilses på et år.

Kilde: stps.dk

Fejlfrie tilsyn (alt i orden, ingen problemer)

Ingen


Henstillinger ved tilsyn (mindre problemer, som ikke opfølgende tilsyn)


Plejehjem Toftehaven,  Sundhedsfagligt, 1. reaktive, den 5. april 2023

"Vi har lagt vægt på, at målepunkterne vedrørende behandlingsstedets organisering og instrukser var opfyldt, men at instruksen for medicinhåndtering og skriftlige instruks vedr. håndhygiejne ikke var opfyldt."

Plejehjemmet Hylleholt, Faxe, Ældretilsyn, 1. reaktive, den 31. marts 2023

"Styrelsen for Patientsikkerhed modtog d 5. december 2022 en bekymringshenvendelse vedrørende såvel de sundhedsfaglige som de social- og plejefaglige forhold på Plejehjemmet Hylleholt," men "fandt kun mindre problemer med betydning for den fornødne kvalitet."

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094