23948sdkhjf

Ugens påbud - uge 12/13

Magasinet Pleje offentliggør kun ugens aktuelle tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det vil sige, at selv om man stadig har et påbud, er man ikke med på næste uges liste. Vi offentliggør selvfølgelig også fejlfrie tilsyn og tilsyn, hvor der har været mindre henstillinger.

Påbud (yderligere tilsyn påkrævet)

Plejehjemmet Bovrup, Aabenraa, sundhedsfagligt, 1. planlagt, den 28. marts 2023

”Det er vores vurdering, at der var praksis for at indhente informeret samtykke forud for iværksættelse af behandling, men at samtykket ikke systematisk blev dokumenteret i journalen”

Kastanjehusene, København, Sundhedsfagligt, 1. reaktive, 27. marts 2023

”Det er vores vurdering, at der er en risiko for, at patienten ikke modtager den rette behandling, når der er mangelfulde beskrivelser af opfølgninger og evalueringer på undersøgelser og behandling.”

Kildemarkscentret, Næstved, ældretilsyn, 1. reaktive, den 24. marts 2023

”Medarbejderne oplyste dog ved medarbejderinterview, at der godt kunne være mere fokus på pårørendesamarbejdet, idet de hovedsageligt oplevede at der var dialog med pårørende, når der var problemer.”

Tilsynsordbog

Hvad tilser Styrelsen for Patientsikkerhed?

Sundhedsfaglige tilsyn retter sig i al væsentlighed mod medicinhåndtering og journalføring.

Ældretilsyn retter mod plejen og menneskelige behandling af de ældre. Bliver de ældre behandlet med ordentlighed og værdighed?

Hvilke typer tilsyn findes der?

1. planlagte tilsyn: Styrelsen for Patientsikkerhed skal tilse alle enheder, som udbyder pleje eller behandling i overensstemmelse med service- og sundhedslov. Hvis ingen eller kun få fejl og mangler konstateres, afslutter styrelsen tilsynet. 

1. reaktive tilsyn: Et tilsyn på baggrund af en bekymringshenvendelse fra en borger eller sundhedspersonale. Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at henvendelse er pålidelig og forholdene alvorlige rykker styrelsen ud. Hvis der kun konstateres få fejl eller mangler afslutter styrelsen tilsynet, hvis der er større problemer får plejeenheden et påbud. 

2. reaktive tilsyn: Styrelsen for Patientsikkerhed besøger et plejehjem eller en hjemmepleje for anden gang, som reaktion på de fund, som styrelsen fandt ved første tilsyn og som gav anledning til et påbud. Et plejehjem kan også opleve 3. og fjerde reaktive tilsyn, men det er yderst sjældent, at det forekommer. Som regel rydder de fleste plejehjem op efter første påbud, så kun to tilsyn er nødvendige.

Styrelsen har en ambition om, at 10 procent af alle plejeenheder skal tilses på et år.

Kilde: stps.dk

Fejlfrie tilsyn


Toftegården, v. Hobro, ældretilsyn, 1. planlagte, 28. marts 2023

”Det er styrelsens vurdering, at der i plejeenheden ingen problemer er af betydning for den fornødne kvalitet i forhold til den hjælp, pleje og omsorg, der ydes til borgeren.”

Egegård Friplejehjem, Aabenraa, sundhedsfagligt, 3. reaktive, den 27. marts 2023

”Behandlingsstedet havde arbejdet systematisk for at imødekomme vores påbud. Alle medarbejdere var undervist i deres dokumentationssystem og behandlingsstedet havde etableret procedurer og arbejdsgange, for at sikre patientsikkerheden.”

Plejehjemmet Nørrevænget, Gislev, sundhedsfagligt, 1. planlagte, den 27. marts 2023

” Vi konstaterede, at alle målepunkter var opfyldte.”

DSI Ryetbo Plejehjem, Værløse, sundhedsfagligt, 1. planlagte, den 24. marts 2023

”Styrelsen stiller ingen krav eller henstillinger til behandlingsstedet på baggrund af det aktuelle tilsynsbesøg.”

Plejehjemmet Hylleholt, Faxe, sundhedsfagligt, 1. planlagte, den 21. marts 2023

”Vi konstaterede, at alle målepunkter var opfyldt.”


Henstillinger ved tilsyn (kræver ikke opfølgende tilsyn)


Rehabiliteringsafdelingen, Ebeltoft, ældretilsyn, 1. planlagte, den 29. marts 2023

Anneberg Hjemmepleje, Aalborg, sundhedsfaglig, 1. planlagte, den 28. marts 2023

Lyngbo, Køge, sundhedsfagligt, 1. reaktive, den 24. marts 2023

Det Skønne Liv Vikar ApS, Helsinge, sundhedsfagligt, 1. reaktive, den 24. marts 2023

Plejecenter Søndervang, v. Silkeborg, sundhedsfagligt, 1. planlagte, den 24. marts 2023

HJP Nord Lyngvej, Esbjerg, sundhedsfagligt, 1. planlagte, den 24. marts 2023

Plejeboliger Æblehaven, Haarby v. Assens, 1. sundhedsfaglige, reaktivt, den 24. marts 2023

Sorø Kommune – Akutteam, Sorø, sundhedsfagligt, 1. planlagte, den 23. marts 2023

Nørremarken Plejehjem, Køge, ældretilsyn, 2. reaktive, den 23. marts 2023

Kommenter artiklen

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.079