23948sdkhjf
Del siden
Annonce

Standard sørger for sikker adgang for alle i det offentlige rum

Tilgængelighed er afgørende for, at alle mennesker kan færdes og deltage fuldt ud i samfundet, og bør tænkes ind fra starten af alle byggeprojekter. Nu er standarden for tilgængelighed og anvendelighed i det byggede miljø, der sikrer, at alle har sikker adgang til offentligt tilgængelige arealer, blevet oversat til dansk.

Et inkluderende offentligt byggeri, der fra designfasen tager højde for, at alle skal have adgang. Det er formålet med standarden for tilgængelighed og anvendelighed i det byggede miljø, DS/EN 17210, der netop er udkommet på dansk.

- DS/EN 17210 er med til at sikre, at bygherren tager højde for tilgængelighed i et bredere perspektiv, og det er vigtigt at have øje for detaljen, når tilgængelighed skal indtænkes i byggeriet, fortæller Helle Harms, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Standarden for tilgængelighed sikrer bl.a. fokus på udformning, funktionalitet og anvendelse. Fx er taktile belægninger på togperroner, såvel som i det almene gadebillede, og andre adgangsveje yderst vigtige for blinde og svagtseende. Og det nytter fx ikke at have et handicaptoilet, hvor døren er for tung, eller sæbedispenseren er monteret for højt.

- Det er vigtige detaljer, man som bygherre og arkitekt er nødt til at tage højde for, siger Helle Harms og fortsætter:

-Det er en stor fordel for de danske bygherrer og arkitekter, at standarden nu er blevet oversat til dansk, da det gør det lettere for dem at bruge den omfattende standard.

DS/EN 17210 bidrager til bæredygtige bygninger

Det kan være en god og bæredygtig investering at indtænke tilgængelighed fra starten af et byggeprojekt, mener Helle Harms:

- Det kan fremtidssikre bygningen, hvis tilgængelighed indtænkes fra starten af et byggeprojekt. Man kan nemlig risikere, at en bygning på et senere tidspunkt må gennemgå en større og fordyrende renovering, hvis ikke den er tilgængelig for alle. Derfor vil det i højere grad sikre bygningens levetid og bæredygtighed at tænke tilgængeligheden ind fra start. Det samme gælder også de omkringliggende arealer, såsom gode adgangsveje og ordentlig belysning mm. Tilgængelighed er kommet for at blive, og der vil kun blive stillet større krav til tilgængelighed i bygninger i fremtiden, siger Helle Harms.

Alle har ret til tilgængelighed

Tilgængelighed til det byggede miljø er afgørende for, at alle mennesker har mulighed for at kunne udøve deres rettigheder og deltage fuldt ud i samfundet. Fx kan retten til uddannelse og arbejde kun opnås, hvis personer med handicap kan komme ind og ud og bruge det sted, hvor disse aktiviteter finder sted (fx skoler, arbejdsmiljø mv.). Det skal bygherre og arkitekt tage højde for og sikre, og det findes der forskellige løsninger for, som skal vurderes individuelt for hvert byggeri ifølge DS/EN 17210.

-Et byggeri eller offentligt rum skal indrettes, så alle borgere kan færdes i det. Fx skal alle besøgende på et museum kunne benytte hovedindgangen, komme på toilettet og besøge museumscaféen. Tilgængelighed

skal altså betragtes i bred forstand, så både ældre, børn, handikappede, folk med barnevogne eller cykler osv. bliver tilgodeset. Samtidig skal der tages hensyn til, at byggeriets design ikke er til gene. Fx er et lyskryds en del af et offentligt rum, som skal tilrettelægges efter alle, der færdes der, men der skal samtidig tages hensyn til, at lyden fra lyskrydset ikke generer de omkringboende personer, forklarer Helle Harms.

Tilgængelighed drejer sig også om borgeres rettigheder til uhindret adgang til fx kommunernes borgerservice, afstemningssteder, transport, lægehuse, skoler og i det hele taget fri bevægelighed, som også involverer fritids- og kulturfaciliteter såsom biblioteker, muséer, koncertsale, restauranter, sportsfaciliteter osv.

Få indflydelse på standarder for tilgængelighed

Det danske standardiseringsudvalg for tilgængelighed til bygninger og omkringliggende omgivelser, S-379, har været med til at udvikle DS/EN 17210 Tilgængelighed og anvendelighed i det byggede miljø – Funktionskrav.

Udvalget har fokus på at udvikle standarder for indretning af det fysiske miljø for at sikre, at alle mennesker kan færdes på lige fod. Alle med viden på området har mulighed for at deltage i udvalget og dermed få indflydelse på standarder inden for planlægning, udformning og indretning af bygninger og anlæg samt adgangen til disse.

Hvis du er interesseret i at høre mere om standardiseringsarbejdet eller ønsker at være med til at udvikle kommende standarder og revisioner for tilgængelighed, kan du læse mere om udvalget her.

Dansk Standard
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
Københavns Kommune
Danmark
CVR nummer: DK11733212
P nummer: 1002911209

Kontaktperson

HSØ
Helena Schou Østergaard
hso@ds.dk

Send til en kollega

0.047