23948sdkhjf
Del siden
Annonce

En ulykke kommer sjældent alene - om nærved ulykker (#1)

Det velkendte ordsprog “en ulykke kommer sjældent alene” danner rammen om denne serie, hvor vi vil fortælle om vigtigheden ved at arbejde forebyggende og systematisk med arbejdsmiljø og registrering af ulykker/hændelser.

Vi forstår ordsproget helt bogstaveligt. En ulykke/hændelse er en indikation på, at der kan være systemiske udfordringer med tilrettelæggelsen af arbejdet, som det derfor kan være værd at justere i en mere sikker retning. Dette er første opslag i serien.

Helt grundlæggende er der tale om en ulykke, når der er opstået fysisk eller psykisk skade som følge af en pludselig hændelse. Arbejdsulykker skal anmeldes. Arbejdsulykker defineres således: ”En arbejdsulykke er en psykisk eller fysisk personskade forårsaget af en hændelse eller påvirkning, som sker pludseligt eller inden for fem dage.” (Lov om Arbejdsskadesikring §6) Arbejdsulykker kan dække over alt fra fysiske skader, til fx psykiske skader, der kunne komme fra verbale krænkende handlinger.

  • Eksempel på arbejdsulykke: I forbindelse med, at en borger vælter ud af sengen, mens man flytter vedkommende. Da medarbejderen prøver at gribe borgeren får han/hun et knæk i ryggen og må sygemeldes. 

Nærved ulykker er kort sagt ”en advarsel” eller et tilløb til en ulykke. Det er en pludselig hændelse, som kunne have medført personskade, men ikke gjorde det. Registrering af nærved ulykker er også underlagt arbejdsmiljølovgivningen (men man har vidtstrakt metodefrihed ifht. hvordan man registrerer). 

  • Eksempel på nærved ulykke: Ved et besøg hos en borger, som er meget udadreagerende opstår der kortvarig noget tumult. En medarbejder bliver kradset på hånden. Selvom skaden kan klares med en gang håndvask og et plaster og ikke giver anledning til sygemelding eller andre mén, skal det anmeldes som en hændelse.   

På alt for mange offentlige arbejdspladser bliver der desværre registreret for lidt nærved ulykker. Det er en skam, fordi der er rigtig meget læring at hente i ens registreringer. BFA (Branche Fællesskab Arbejdsmiljø) har skrevet en god håndbog om arbejdspladsens opgaver i forbindelse med arbejdsulykker i social og sundhedssektoren.

Utilsigtede Hændelser (UTH). For at gøre forvirringen total har man i sundhedsvæsenet begrebet “utilsigtet hændelse” eller UTH. En UTH er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade på en patient/borger. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser skal registreres og sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

  • Eksempel på en UTH: Gerda Hansen bor på plejehjem og er gangbesværet. En morgen, hvor hun vil stå ud af sin seng, står hendes gangstativ for enden af sengen. Hun falder i sit forsøg på at få fat i gangstativet. Gerda slår sig ikke, og kort tid efter faldet kommer personalet og hjælper hende. Personalet sørger for at rapportere hændelsen som utilsigtet hændelse med ”ingen skade”. For at undgå lignende hændelser i fremtiden, indfører personalet på plejehjemmet, at det altid skal sikres, at beboerens gangstativ står tæt nok på beboeren, til at hun/han kan nå det.

Følg med i næste uge, hvor vi deler næste opslag i serien "Hvorfor er vigtigt at være god til at registrere hændelser?".

Læs mere om nærved ulykker på vores hjemmeside. 

TeamEffect
C. A. Olesens Gade 4
9000 Aalborg
Aalborg Kommune
Danmark
CVR nummer: DK36441232

Kontaktperson

JMJ
Jeppe Mosborg Jørgensen
Kommunikationskonsulent
+45 71 74 71 48 jm@teameffect.io

Send til en kollega

0.047